MAIN MENU

HOME PAGE
GENERAL
PICTURE' S OF THE ALANYA
MUNICIPALITIES
MAHALLE MUHTARLARI
PROTOCOL
ESTABLISHMENT
DERNEKLER
AROMATİK CENNET VADİSİ PROJESİ
HUMAN RIGHTS
KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLAR
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU
PROJELERİMİZ
BIDS
PRESS
2008 WORK REPORT
K.H.G.B. ACTIVITY
TOWN GOVERNOR'S
OUR MARTYR' S
GAZİLERİMİZ
ALANYA HOTEL'S
PHARMACY' S
LINKS
AVRUPA BİRLİĞİ HİBE DUYURULARI
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU FORMU
3091 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ BAŞVURU FORMU
COMMUNICATION

E-POSTA DUYURU LİSTESİ

Kaymakamlığımız ile ilgili duyurulardan anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.

E-DEVLET

Başbakanlık İletişim Merkezi

Resmi Gazete

Genelgeler

E Devlet

Mevzuat Bilgi Sistemi

Devlet Teşkilatı Veri Tabanı

T.C. Alanya Kaymakamlığı İnternet Sitesi Hizmete Girmiştir. Karşılaştığınız sorunları, eksiklikleri lütfen kaymakamlik@alanya.gov.tr adresine gönderiniz.
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU PDF Print E-mail
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesinde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek personelin davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunma ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kaymakam Hulusi DOĞAN'ın başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Sağlık Grup Başkanı,  Tarım İlçe Müdürü ve İlçe Yazı İşleri Müdüründen oluşturulmuştur.


5176 sayılı kanun çerçevesinde kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve etik ilkelerle ilgili bilincin artırılması, farkındalık ve duyarlılık yaratılması amacıyla 25 Mayıs Etik Günü ve 25 Mayıs- 01/Haziran 2008 arası Etik Haftası olarak belirlenmiş, Etik Günü ve Etik Haftası süresince etik kültürünün yerleştirilmesi, etik duyarlılık ve bilincin artırılmasına yönelik ilçemizde çeşitli etkinlikler yapılmıştır.


Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun, Kurula veya Yetkili Disiplin Kurullarına Başvuru kısmında yer alan 4. maddesinde "Bu Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula başvurulabilir. Hangi unvanların genel müdür eşiti sayılacağı kurum ve kuruluşların teşkilat yapısı ve yürüttükleri hizmetlerin niteliği dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir.            


Diğer kamu görevlilerinin, etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu iddiasıyla yapılacak başvurular, ilgili kurumların yetkili disiplin kurullarında, Kurul tarafından çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen etik davranış ilkelerine aykırılık olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Değerlendirme sonucu alınan karar, ilgililere ve başvuru sahibine bildirilir.


Başvurular, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de ikamet eden yabancı gerçek kişiler tarafından yapılabilir. Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular değerlendirmeye alınmaz.


Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur."
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

LANGUAGE SELECTION

  • Türkçe
  • English
  • Deutsch
  • Russian
vma.jpg

ALANYA CENNET VADİSİ

cennet.jpg

Alanya HEP Üniversitesi

ahep-logo.png

Turizmde Gençlik Hareketi

tgh_banner.jpg

ALANYA DÜNYA ORMANI

 

LIVE BROADCAST

WEATHER FORECASTACTIVE VISITOR

NOW IN THE PAGE