T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 
 
  
Sayı : 27906413-700-1192  
                               06/04/2017                                                                                                                                                                    

Konu : Elektronik Bilgi Edinme Başvuruları Hakkında
 

İlgi : Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın 05.01.2017 tarih ve 42
 
sayılı yazısı.
 

        İlgi sayılı yazıyla Kamu kurum ve kuruluşların elektronik ortamda
 
bilgi edinme başvurularının Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)
 
sistemi üzerinden yürütülmesi istenilmiştir.

        Bu kapsamda Bakanlığımız adına yapılan çalışmalar neticesinde;
 
Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı
 
Merkez ve Taşra birimlerinin her birimin kendine ait bilgi edinme
 
başvuru formu adresi (link) üretilmiştir. (EK2) Alfabetik sıraya
 
göre düzenlenmiş listede aynı adı taşıyan birimler Devlet Teşkilatı
 
Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) koduna göre linklerini bulabileceklerdir.
 

        Bilgi edinme iş ve işlemleri artık Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)
 
sistemi üzerinden yürütüleceğinden, Bakanlık birimlerinin elektronik
 
ortamda bilgi edinme başvurularını alabilmesi için Başkanlığımız
 
tarafından e-içişleri projesi sistemi üzerinden yayımlanan
 
bilgi edinme modülü 15.04.2017 tarihinde kapatılacaktır.
 

        Ekte yer alan linklerden, birimler kendi bilgi edinme linkini
 
internet sayfalarında 15.04.2017 tarihine kadar yayımlamaya
 
başlamaları gerekmektedir. Bilgi edinme linklerini birimler internet
 
sitelerinde, ivedilikle bu tarihten önce yayımlamaları gerektiğinin
 
Valilik birimleri, Kaymakamlıklar ve İl Özel İdarelerine duyurulur.
 
 
ALANYA KAYMAKAMLIĞI BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ...