T.C.
ALANYA KAYMAKAMLIĞI
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

22.05.2010 gün, 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımızca yürütülmekte olan 2017 Yılı Trampa Programı ile ilgili Makam Onayı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 17.08.2017 gün ve 169450 sayılı yazısı ekinde gönderilmektedir.

Konuyla ilgili yapılacak müracaatların Müdürlüğümüz veya Bakanlığımıza yapılması hususunun da duyurulmasının sağlanmasını arz ve rica ederim

 

Ekler:
Ek-1: Yazı Örn.
Ek-2: Makam Onayı.
Ek-3: Program. 
Türkiye Cumhuriyeti Alanya Kaymakamlığı
Alanya Hükümet Konağı 07400, Alanya-Antalya
Telefon:
90 242 513 19  07 Faks: 90 242 513 12 35 E-posta: yaziisleri@alanya.gov.tr
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •